OmnipotentiaS MorganuS

 

Ultima recordatio

bez nadziei już żyłem ją zauważyłem
szczęściem jaśniała cała tak słodko się śmiała
że jeszcze się nie skończyłem szybko uwierzyłem
to nie mnie jednak chciała słodko przepraszała
znów serce swe otworzyłem znów jej zawierzyłem
po prostu doskonała boska i wspaniała
zaślepiony snem byłem nie zauważyłem
z grotem zatrutym strzała śliczne oczy miała

12.03.2019